Commissies

Een commissie is een groep mensen met een bepaalde taak binnen de vereniging. De bestuursleden vertegenwoordigen in het bestuur één of meerdere commissies.

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

Technische zaken

Technische Commissie (TC)

 • De Technische Commissie is voor de senioren o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.

Technische Commissie Jeugd (TCJ)

 • De Technische Commissie Jeugd is voor de jeugd o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.

Begeleiding jeugdscheidsrechters

Scheidsrechtercoördinator

Wedstrijdsecretariaat

 • Het wedstrijdsecretariaat is het eerste contact naar het KNKV en naar andere verenigingen als het over competitiezaken gaat. Samen met TCj zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat alle zaken rond de competitie geregeld zijn: vervoerschema’s, zaalhuur, verplaatsen van wedstrijden en nog veel meer.

Sportlink

 • Sportlink is een landelijke database waarin alle zaken rond leden en competitie is opgenomen. Verschillende commissies en personen binnen onze vereniging maken gebruik van deze database, denk aan penningmeester, TC en TCj, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat en bestuur. Sommige gebruikers halen alleen informatie uit Sportlink, bijvoorbeeld bij het maken van een rijschema of het verzenden van de nieuwsbrief, andere gebruikers mogen gegevens aanpassen, bijvoorbeeld wedstrijdsecretariaat en bestuur.

Nevenactiviteiten

 • De Activiteiten Kommissie (DAK)
  • Het DAK organiseert verenigingsactiviteiten voor jeugd, junioren, senioren en ouders van jeugdleden. Sommige activiteiten hebben met korfbal te maken, andere niet. DAK organiseert onder andere het Sinterklaasfeest, Paasbingo, 8-tallentoernooi, Kerstborrel en het koppelschiettoernooi. 
 • De Kampcommissie
  • De kampcommissie organiseert elk jaar in juni een jeugdkamp. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag logeren de jeugdleden, van Kangoeroes tot en met A, op een kampeerboerderij ergens in Brabant. Elk jaar staat dit kamp in een ander thema, met bijpassende aankleding en spelletjes.

Beheerzaken

 • Verschillende commissies zijn actief om het clubhuis De Uitwijk met de bar draaiende te houden:

Kantinecommissie

 • De kantinecommissie regelt de inkoop en zorgt voor de barbezetting in het clubhuis op trainingsavonden en op wedstrijddagen. Ook tijdens diverse activiteiten zorgen zij ervoor dat wij een drankje en een hapje kunnen nuttigen.

Materiaalcommissie

 • De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor aankoop, beheer en onderhoud van onze korfbalmaterialen, zoals ballen, korven, palen, e.d.

Onderhoudscommissie

 • De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onze accommodatie.

Public relations

 • Hieronder vallen de propagandacommissie, de redactie van socials en website en de sponsorcommissie.

  • Propagandacommissie
   • De propagandacommissie zorgt ervoor dat er naar buiten toe bekendheid wordt gegeven aan onze vereniging. Te denken valt aan het plaatsen van artikelen in plaatselijke bladen en op websites.
  • Redactie- en internetcommissie
   • De redactie- en internetcommissie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website, het uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief en het bijhouden van de Facebookpagina van DKB, bij elkaar de belangrijkste communicatiemiddelen binnen onze vereniging. Vanaf seizoen 2018-2019 brengt deze cie elk seizoen een jaarboekje uit met alle relevante info over de vereniging, competitie en activiteiten.
  • Sponsorcommissie
   • De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met de bestaande sponsoren van DKB. Onder de tab Sponsors vind je meer informatie over onze sponsors.

Werkgroep G-korfbal:

 • De werkgroep G-korfbal houdt zich bezig met alle zaken die spelen rond het G-korfbal, zoals het geven van training, het werven van nieuwe leden en het organiseren van G-toernooien.

Vrijwilligerscoördinator

 • De vrijwilligerscoördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen DKB en ondersteunt hen bij hun werkzaamheden. Als je zelf mee wil helpen, bijvoorbeeld door een team te begeleiden of bardienst te draaien, neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator vrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl

Vertrouwenspersoon

 • Bij KVDKB hanteren we de gedragregels voor begeleiders. Soms gaat het gedrag van anderen binnen de vereniging je te ver. Je kunt dan denken aan (seksuele) intimidate, agressie, geweld of discriminatie. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon tc-jeugd of bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Wilma Franssen (vrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl). Zij zal in eerste instantie luisteren en je helpen een oplossing te zoeken. Soms is dat een informele oplossing, eventueel met bemiddeling van de vertrouwenspersoon, bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag ligt een formele oplossing meer voor de hand.

Wat is Oldstars Walking Korfball

Met Oldstars walking korfball biedt het Ouderenfonds, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), een aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. De beweegvormen zijn aangepast op de 55-plusser en naast bewegen staat het ontmoeten en sociaal contact centraal. OldStars walking korfball is onderdeel van OldStars Sport, een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is een verzameling van aangepaste spelvormen, zoals o.a. OldStars walking football, OldStars walking hockey, OldStars walking handball e.a. Met dit uitgebreide OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met de landelijke partners Menzis, VWS, RCOAK, Stichting Sluyterman van Loo en Zawabas.

Over het Nationaal Ouderenfonds:
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Hun activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen zij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren zij de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!

Trainingen:
Er wordt getraind op donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur onder begeleiding van 2 trainers

Scroll to Top