Korfbal Vereniging DKB

VERENIGING

DKB uit Best is één van de korfbalverenigingen in het zuiden van Nederland. De vereniging is opgericht in 1963 als ‘De Kanaries Best’ (een naam die we niet meer gebruiken). DKB streeft naar een goed evenwicht tussen sportieve prestaties en gezellige nevenactiviteiten voor zowel jeugd als volwassenen. De club is te herkennen aan de gezellige en open sfeer.

 

 

DKB is een vereniging, dat wil zeggen een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. De leden kiezen tijdens de Algemene leden vergadering (ALV) het bestuur en het bestuur maakt een beleidsplan met goedkeuring van de leden en voert dit uit. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Veel activiteiten zijn onder verschillende commissies verdeeld. Het bestuur vergadert eenmaal per maand.


Commissies

Technische zaken

Technische Commissie (TC)

 • De Technische Commissie is voor de senioren o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.

Technische Commissie Jeugd (TCJ)

 • De Technische Commissie Jeugd is voor de jeugd o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.

Wedstrijdsecretariaat

 • Het wedstrijdsecretariaat is het eerste contact naar het KNKV en naar andere verenigingen als het over competitiezaken gaat. Samen met TCj zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat alle zaken rond de competitie geregeld zijn: vervoerschema’s, zaalhuur, verplaatsen van wedstrijden en nog veel meer.

Nevenactiviteiten

 • De Activiteiten Kommissie (DAK(je))
  Het DAK organiseert verenigingsactiviteiten voor jeugd, junioren, senioren en ouders van jeugdleden. Sommige activiteiten hebben met korfbal te maken, andere niet. DAK organiseert onder andere het Sinterklaasfeest, Paasbingo, 8-tallentoernooi, Kerstborrel en het koppelschiettoernooi. 

 • De Kampcommissie
  De kampcommissie organiseert elk jaar in juni een jeugdkamp. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag logeren de jeugdleden, van Kangoeroes tot en met A, op een kampeerboerderij ergens in Brabant. Elk jaar staat dit kamp in een ander thema, met bijpassende aankleding en spelletjes.

overig

Kantinecommissie

 • De kantinecommissie regelt de inkoop en zorgt voor de barbezetting in het clubhuis op trainingsavonden en op wedstrijddagen. Ook tijdens diverse activiteiten zorgen zij ervoor dat wij een drankje en een hapje kunnen nuttigen.

Sponsorcommissie

 • De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met de bestaande sponsoren van DKB. Onder de tab Sponsoring vind je meer informatie over sponsoring en onze sponsoren. Wil je een bijdrage leveren aan de sponsorcommissie, stuur een berichtje naar algemenezaken@kvdkb.nl

Vertrouwenspersoon

 • Bij DKB hanteren we de gedragsregels voor begeleiders. Soms gaat het gedrag van anderen binnen de vereniging je te ver. Je kunt dan denken aan (seksuele) intimidate, agressie, geweld of discriminatie. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon tc-jeugd of bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Wilma Franssen (vrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl). Zij zal in eerste instantie luisteren en je helpen een oplossing te zoeken. Soms is dat een informele oplossing, eventueel met bemiddeling van de vertrouwenspersoon, bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag ligt een formele oplossing meer voor de hand.

Werkgroep G-korfbal

 • De werkgroep G-korfbal houdt zich bezig met alle zaken die spelen rond het G-korfbal, zoals het geven van training, het werven van nieuwe leden en het organiseren van G-toernooien.

Vrijwilligerscoördinator

 • De vrijwilligerscoördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen DKB en ondersteunt hen bij hun werkzaamheden. Als je zelf mee wil helpen, bijvoorbeeld door een team te begeleiden of bardienst te draaien, neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator vrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl
Scroll to Top