Aanmeldingsformulier DKB

Price: 5,00 €
Door ondertekening van dit formulier verleen ik Korfbalvereniging DKB te Best een doorlopende SEPA Machtiging. De contributie zal per kwartaal aan het begin van ieder kwartaal automatisch geïnd worden van onderstaand rekeningnummer. De eerste keer wordt er € 5,00 inschrijfgeld ingehouden.
Digitale handtekening (ouders/verzorgers)
Scroll to Top